Krajowa Administracja Skarbowa w 2019 roku wypełni za podatnika PIT

4 września Sejm uchwalił ustawę upraszczającą rozliczenia PIT. Ustawa nakłada na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Celem ustawy jest uproszczenie składania zeznań podatkowych.

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez wniosku złożonego przez podatnika. KAS od 15 lutego 2019 udostępni wypełnione zeznania podatkowe na Portalu Podatkowym. Takie rozwiązanie dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową będzie można zweryfikować i zaakceptować, co będzie oznaczało złożenie przez podatnika rozliczenia PIT. W przypadku podatników rozliczających się za pomocą PIT-37 i PIT-38, zeznanie podatkowe zostanie zaakceptowane automatycznie z dniem 30 kwietnia 2019, jeśli podatnicy Ci nie zrobią nic, by zmienić rozliczenie roczne.

Każdy podatnik będzie mógł także zmodyfikować i uzupełnić PIT np. o przysługujące mu ulgi podatkowe oraz wskazać lub zmienić numer rachunku bankowego zgłoszonego w urzędzie skarbowym do zwrotu podatku.

KAS udostępni wypełnione zeznania podatkowe w terminie od 15 lutego 2019 do 30 kwietnia 2019.

PIT

Powiązane artykuły